Patronat Honorowy

Patronat medialny

Fundacja im. Mariusza Kazany
 

Publikacje

Stosunki dwustronne. Stosunki Polski z Francją.

"Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i NATO sprawiło, że stosunki polsko-francuskie stają się coraz bardziej dynamiczne i mocniej osadzone w międzynarodowym, w tym przede wszystkim europejskim, kontekście. Składają się na to między innymi bezpośrednie kontakty między Polską a Francją, wspólnota interesów w Unii Europejskiej, w której Francja odgrywa i będzie odgrywać istotną rolę, stosunki transatlantyckie oraz relacje obu krajów z Rosją. Sprawy europejskie i stosunki z państwami trzecimi stanowiły też wspólny mianownik wielu nieporozumień narosłych w kontaktach dwustronnych, szczególnie od roku 2002. Oba kraje różniły się w sprawie zarówno Iraku, jak i kształtu konstytucji europejskiej. Polska oceniała wsparcie władz francuskich dla jej postulatów na szczycie UE w Kopenhadze (grudzień 2002 r.) jako niewystarczające. Natomiast Francja z niezadowoleniem przyjmowała proamerykańskie nastawienie polskich władz, którego spektakularnym potwierdzeniem były decyzja o zakupie samolotu bojowego F-16 czy wybór amerykańskich samolotów Boeing dla LOT-u przy jednoczesnym odrzuceniu ofert francuskich."

Publikacje - wybrane pozycje
Stanowisko Francji wobec problemów bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej Mariusz Kazana, Stanowisko Francji wobec problemów bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 1996.
Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego Mariusz Kazana, Adam Halamski, Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 1997.
Stosunki z Francją. Trójkąt Weimarski. Frankofonia Mariusz Kazana, Stosunki z Francją. Trójkąt Weimarski. Frankofonia. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999, Warszawa 1999.
Relations with France. Weimar Triangle. La francophonie Mariusz Kazana, Relations with France. Weimar Triangle. La francophonie. Yearbook of Polish Foreing Policy 1999, Warsaw 1999.
Stosunki z Francją Mariusz Kazana, Stosunki z Francją. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2000, Warszawa 2000.
Relations with France Mariusz Kazana, Relations with France. Yearbook of Polish Foreing Policy 2000, Warsaw 2000.
L’itegration de la Pologne dans l’union europeenne Mariusz Kazana, L’integration de la Pologne dans l’union europeenne. „Actes du colloque. L’elargissement de l’Union europeenne: Quels enjeux? Quelles perspectives?”, Le 22 juin 2001. Nantes 2001.
L’Union europeenne a la veille de son elargissement. Regards croises de Pologne et de France Mariusz Kazana, L’Union europeenne a la veille de son elargissement. Regards croises de Pologne et de France. „Actes du colloque. Mouvement Europeen – France. La Lettre des Europeens n°12, decembre 2001, Paris 2001
Stosunki dwustronne Polska – Francja. Trójkąt Weimarski Mariusz Kazana, Stosunki dwustronne Polska – Francja. Trójkąt Weimarski, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002, Warszawa 2002.
Stosunki dwustronne Polski – Francja Mariusz Kazana, Stosunki dwustronne Polski – Francja, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003, Warszawa 2003.
Stosunki dwustronne. Stosunki Polski z Francją Mariusz Kazana, Stosunki dwustronne. Stosunki Polski z Francją, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006, Warszawa 2006.
Fundacja im. Mariusza Kazany
Fundacja im. Mariusza Kazany
ul. Mickiewicza 72 m. 69
01-650 Warszawa
tel./fax +48 22 241 36 03
e-mail: Fundacja@MariuszKazana.org
© 2010 Fundacja im. Mariusza Kazany
 
Design & Corporate identity by: Marek Kawecki
Powered by: CMS DlaLudzi
twitter