Patronat Honorowy

Patronat medialny

Fundacja im. Mariusza Kazany
 

O Patronie

O Patronie

Mariusz Kazana - syn, mąż, tata, przyjaciel, kolega, dyplomata - zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Pozostała pamięć o niezwykłym człowieku, jego życiu, pracy i niezrealizowanych planach.

Urodził się 5 sierpnia 1960 roku w Bydgoszczy, gdzie jako nastolatek w Klubie "Zawisza" trenował skok o tyczce. Przy różnych okazjach chętnie opowiadał o tej niezwykłej przygodzie ze sportem. We wspomnieniach wracał również do czasów działalności harcerskiej. Był instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Pełnił funkcję Komendanta Szczepu 104 Warszawskich Drużyn Harcerskich przy XL Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego, którego był uczniem. Był również członkiem Komendy Hufca ZHP Warszawa Wola. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże w Międzynarodowym Instytucie Administracji Publicznej w Paryżu oraz  Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Ukończył Studium Podyplomowe Służby Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie.

Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po ukończeniu studiów  pracował w Departamencie IV i Europy (1988-1992). Następnie był I sekretarzem w Ambasadzie RP w Paryżu (1992-1996), radcą ministra w Departamencie Europa-Zachód i Europy Zachodniej (1996-1999), radcą w Ambasadzie RP w Paryżu (1999-2003). Po powrocie z placówki pracował jako naczelnik Wydziału Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w Departamencie Unii Europejskiej (2003-2005), zastępca dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej (2005-2006), radca-minister i dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (2006), Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej (2006-2007). 11 lutego 2008 roku objął stanowisko dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Towarzyszył Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów w ich podróżach zagranicznych oraz ich gościom podczas wizyt w Polsce. I choć było to trudne zadanie, wymagające dużego profesjonalizmu i rozwagi, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji - często w trudnych warunkach, uważał pracę w Protokole Dyplomatycznym za swoje najciekawsze doświadczenie zawodowe.

Był autorem publikacji z zakresu stosunków polsko - francuskich, które były jego specjalnością. Współpracował z Akademią Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej został zaproszony do kontynuacji współpracy zaplanowanej na pierwszą połowę 2010 r.

Był miłośnikiem sztuki, autorem wielu projektów promujących polską kulturę i sztukę. Uważał, że sztuka jest ważnym elementem wspierającym dyplomację. Był inicjatorem i założycielem "Galerii u Dyplomatów" mieszczącej się w Protokole Dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Współpracował z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacją Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. W 2009 roku w "Galerii u Dyplomatów" została otwarta ekspozycja prezentująca międzynarodową wystawę "Imprint Kolekcja Grafiki Współczesnej". Była to pierwsza wystawa otwierająca cykl Polska Szkoła Grafiki. Kolejną zaplanował na 16 kwietnia 2010 roku.

Jako Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego niezwykle cenił sobie kontakty z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego. Wśród Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce miał wielu przyjaciół. Był człowiekiem pełnym życzliwości, optymizmu i humoru. Kochał ludzi i przez całe swoje życie bezinteresownie pomagał innym. Niezależnie od zajmowanych stanowisk zachowywał się z wielką klasą, wykazując wrażliwość i odwagę w rozwiązywaniu trudnych spraw. Znany był ze swojej elegancji i nienagannych manier. Posiadał wyjątkową zdolność zjednywania sobie ludzi. Był lubiany przez swoich kolegów z Ministerstwa. We wspomnieniach przyjaciół i znajomych pozostanie wzorem uczciwości, mądrości i spokoju.

Galeria
fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. Servizio Fotografico de "L'Osservatore Romano" fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski fot. KPRP Maciej Osiecki, Maciej Chojnowski
Fundacja im. Mariusza Kazany
Fundacja im. Mariusza Kazany
ul. Mickiewicza 72 m. 69
01-650 Warszawa
tel./fax +48 22 241 36 03
e-mail: Fundacja@MariuszKazana.org
© 2010 Fundacja im. Mariusza Kazany
 
Design & Corporate identity by: Marek Kawecki
Powered by: CMS DlaLudzi
twitter